Brána zbrojnice se otevřela veřejnosti

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Brána zbrojnice se otevřela veřejnosti

Poslední zářijovou neděli uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem Den otevřených dveří ve zbrojnici na Kralupské ulici. Tato již tradiční akce se těší velikému zájmu široké veřejnosti, a tak i letos prošlo branou požární zbrojnice několik stovek návštěvníků.

Počasí k nám bylo, jak je již téměř tradicí, přívětivé. Nic tedy nebránilo tomu, aby si příchozí, dospělí i jejich ratolesti, mohli dosyta užít připravený program. Již od začátku není tato akce koncipována jako pouhá „výstava“, ale naší snahou je naopak přimět návštěvníky k tomu, aby se aktivně zapojili do programu. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si poskytnutí první pomoci, včetně provádění kardiopulmonální resuscitace na profesionálních figurínách, potěžkat si hydraulické vyprošťovací nástroje a vyzkoušet práci s nimi. Zejména dětské návštěvníky pak lákalo hašení připraveným vodním proudem. Nově pojatá byla také ukázka hašení požáru vzniklého v domácnosti. Při všech ukázkách, byl kladen důraz také na prevenci. Návštěvníky jsme seznámili s riziky v provozu na pozemních komunikacích a poučili o možnostech předcházení vzniku požáru v domácnosti. Na své si na místě přišli i nejmenší, pro něž si Městský dům dětí a mládeže připravil tematickou hru. Novinkou letošního ročníku bylo doplnění akce o bohatou nabídku občerstvení, včetně připravené degustace vín.

V rámci programu bylo samozřejmě také možné prohlédnout si veškeré používané technické prostředky, včetně zásahových vozidel a osobní výstroje. Připravena byla také výstava mapující historii sboru, včetně ukázek techniky, používané v minulosti. Nechyběla také simulovaná ukázka výjezdu k mimořádné události. V jejímž rámci byli návštěvníci seznámeni s celým procesem od příjmu tísňového volání, až po návrat jednotky zpět na zbrojnici.

Věříme, že si všichni přišli na své a za dva roky se těšíme opět na viděnou.

Matyáš Binter

SDH Brandýs nad Labem