požár – rodinný dům – Stará Boleslav

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem požár – rodinný dům – Stará Boleslav

Po půl druhé odpoledne jsme vyjížděli k požáru rodinného domu. Původně směrem Martinov, nakonec do Staré Boleslavi. Pokud chcete nahlásit požár, zkuste prosím místo označit co nejpřesněji, klidně uveďte i více záchytných bodů. V tomto případě totiž oznamovatel nahlásil, že vidí hořet dům a zrovna se nachází „u hřbitova v Brandýse“. Ale vzhledem k tomu, že máme moc pěkné dvojměstí, tak to označení není nejšťastnější pokud se právě nacházíte ve Staré Boleslavi. Naštěstí se toto brzy vyjasnilo a v podstatě k žádnému prodlení nedošlo. A vzhledem k tomu, že hořelo krbové dříví uskladněné na terase domu, tak nedošlo ani k větším materiálním škodám.

požár – Polerady

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem požár – Polerady

Chvíli před devátou hodinou ráno byla naše Tatra a plošina vyslána k požáru drtičky na dřevo v Poleradech. Zahoření uvnitř stroje se naštěstí nerozšířilo na okolní štěpku a další nadrcený a nabalíkovaný materiál. Zaměstnancům podniku se pomocí hasicích přístrojů podařilo zabránit rozšíření požáru a členové HZS Stará Boleslav zlikvidovali požár úplně. Naše pomoc nakonec nebyla potřeba.

Den otevřených dveří

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří

V neděli 29. září jsme již posedmé uspořádali v areálu naší zbrojnice Den otevřených dveří. Naše obavy, zda na návštěvnost nebudou mít dopad doznívající Svatováclavské slavnosti, se ukázaly jako liché. S troškou nadsázky můžeme konstatovat, že po dobu čtyř hodin trvání akce to v areálu zbrojnice vypadalo jako na předvánočních trzích.

Pokračování textu

Den otevřených dveří

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří

Přijďte na

Den otevřených dveří

Kdy?
V neděli 29. září 2019 od 13.00 do 17.00 hodin.

Kam?
Do areálu naší požární zbrojnice (Kralupská 1710).

Co jsme pro vás připravili:
– seznámení s historií a současnou činností sboru
– prohlídku areálu zbrojnice, požární techniky a zásahových prostředků
– ukázky zásahové činnosti
– možnost vyzkoušet si zásahové oděvy a práci s některými technickými prostředky které hasiči používají při zásazích

O Maxíkův pohár

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O Maxíkův pohár

V neděli 22. září 2019 jsme na sokolském hřišti uspořádali tradiční soutěž dětských družstev sborů dobrovolných hasičů v požárním útoku „O Maxíkův pohár“.

V úvodu soutěže přítomní uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého bývalého starosty brandýského sboru Jaroslava Kamenického, který stál u zrodu této soutěže a řadu let se podílel na její organizaci.

Pokračování textu

Pozvánka na dětskou soutěž

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na dětskou soutěž

V neděli 22. září pořádáme na sokolském hřišti

tradiční soutěž dětských družstev sborů dobrovolných hasičů v požárním útoku

O Maxíkův pohár

Nenechte si ujít atraktivní zápolení a přijďte povzbudit nejmladší reprezentanty nejen našeho sboru.

Zahájení soutěže v 09.00 hodin

Přístavba garáží

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přístavba garáží

Registrační číslo projektu            CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008846

Název projektu                                Novostavba garáží v areálu JSDH Brandýs nad Labem – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem

Celkové výdaje projektu:            3 478 990,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje:          3 000 000,00 Kč

Příspěvek EU:                                   2 850 000,00 Kč

Rozpočet obce:                                628 990,00 Kč

Město Brandýs nad Labem podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD a výzvy č. 4 „MAS-Střední-Polabí-IROP-Modernizace-objektů-IZS“ na projekt „Novostavba garáží v areálu JSDH Brandýs nad Labem – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 3 000 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 2 850 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 2020.

Cílem projektu je novostavba garáže pro požární vozidla a techniku v areálu stávající požární zbrojnice ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou, se stěnovým opláštěním, zastřešený sedlovou střechou s mírným sklonem. Objekt je vzhledem ke svému charakteru a účelu užívání jednoprostorový, půdorysného tvaru obdélníku s délkami stran 20 x 10,5 m. Stavba je řešena jako jeden prostor pro odstavení hasičské techniky, s pěti stáními. Díky novostavbě garáží v areálu požární zbrojnice, která doplní stávající garážové stání, bude zajištěno odpovídající garážování veškeré požární techniky, kterou má JSDH k dispozici.