O Maxíkův pohár

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O Maxíkův pohár

V neděli 22. září 2019 jsme na sokolském hřišti uspořádali tradiční soutěž dětských družstev sborů dobrovolných hasičů v požárním útoku „O Maxíkův pohár“.

V úvodu soutěže přítomní uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého bývalého starosty brandýského sboru Jaroslava Kamenického, který stál u zrodu této soutěže a řadu let se podílel na její organizaci.

Pokračování textu

Pozvánka na dětskou soutěž

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na dětskou soutěž

V neděli 22. září pořádáme na sokolském hřišti

tradiční soutěž dětských družstev sborů dobrovolných hasičů v požárním útoku

O Maxíkův pohár

Nenechte si ujít atraktivní zápolení a přijďte povzbudit nejmladší reprezentanty nejen našeho sboru.

Zahájení soutěže v 09.00 hodin

Přístavba garáží

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přístavba garáží

Registrační číslo projektu            CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008846

Název projektu                                Novostavba garáží v areálu JSDH Brandýs nad Labem – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem

Celkové výdaje projektu:            3 478 990,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje:          3 000 000,00 Kč

Příspěvek EU:                                   2 850 000,00 Kč

Rozpočet obce:                                628 990,00 Kč

Město Brandýs nad Labem podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD a výzvy č. 4 „MAS-Střední-Polabí-IROP-Modernizace-objektů-IZS“ na projekt „Novostavba garáží v areálu JSDH Brandýs nad Labem – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 3 000 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 2 850 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 2020.

Cílem projektu je novostavba garáže pro požární vozidla a techniku v areálu stávající požární zbrojnice ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt s nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou, se stěnovým opláštěním, zastřešený sedlovou střechou s mírným sklonem. Objekt je vzhledem ke svému charakteru a účelu užívání jednoprostorový, půdorysného tvaru obdélníku s délkami stran 20 x 10,5 m. Stavba je řešena jako jeden prostor pro odstavení hasičské techniky, s pěti stáními. Díky novostavbě garáží v areálu požární zbrojnice, která doplní stávající garážové stání, bude zajištěno odpovídající garážování veškeré požární techniky, kterou má JSDH k dispozici.

požár pole – Zeleneč

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem požár pole – Zeleneč

Po třetí hodině odpolední jsme vyjížděli k požáru částečně posekaného pole v katastru obce Zeleneč. Při našem příjezdu již bylo zastaveno šíření plamenů do neposekané části. Pomohli jsme s dohašováním.