Preventivně výchovná činnost Hasík CZ

V našem sboru se dlouhodobě věnujeme preventivně výchovné činnosti zaměřené na žáky základních škol, a to zejména v rámci celostátního vzdělávacího programu Hasík CZ

Cíl a zaměření programu 

Jde o celorepublikový program vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který vznikl v roce 1996. Jeho autory jsou profesionální hasiči bratři Mikulkové z Bruntálu. .Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování v několika školách a tvorba metodiky práce s dětmi. V roce 1998  byla vydána hasik cz„pilotní“ publikace „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, která popisovala celý navrhovaný systém výuky. Ke vzniku této publikace přispěl velkou měrou také psycholog  Mgr. Miroslav Piňos, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Bruntál. Maskotem, který se u dětí setkává s velkým úspěchem a jeho jméno se stalo vlastně hlavním pojmenováním celého programu,  je dráček Hasík. Pokud se týká zaměření z hlediska základních škol, program  je určen žákům 2. a 6. tříd. Zaměstnání s dětmi provádějí formou besed a praktických ukázek instruktoři z řad příslušníků HZS ČR a dobrovolných hasičů, kteří absolvovali kurzy pořádané neziskovým sdružením  Citadela Bruntál. Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Organizace a obsah výuky

Výuka v rámci vzdělávacího programu Hasík CZ.  není pro školy povinná. Po dohodě s řediteli základních škol naši instruktoři uskuteční v daném školním  roce v každé třídě dvě hodinová zaměstnání. Na nich se děti seznámí nejen s prací hasičů, ale zejména získají řadu užitečných informací z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Závěrečné zaměstnání se uskutečňuje v požární zbrojnici, kde dětem ukážeme techniku a zásahové prostředky. Pozitivem je, že si mohou prakticky vyzkoušet řešení některých situací, například volání na tísňové linky, jak se zachovat v případě vzniku požáru v bytě nebo v domě a řadu dalších.

Princip výuky

– Program je cílený a dlouhodobý (přesně  vymezená cílová skupina dětí  – 1. cyklus = 2. ročník ZŠ, 2. cyklus = 6. ročník ZŠ),

– Výuka je přiměřená  – probíraná témata jsou svým obsahem i rozsahem přizpůsobena kognitivním schopnostem i fyzické vyspělosti dětí,

– Na děti není přenášena zodpovědnost dospělých (např. použití hasicích přístrojů, chování při mimořádné události atd.) a děti nejsou nijak strašeny,

– Informace předávají zkušení hasiči  jejichž přítomnost ve škole zatraktivní a doplní již s učiteli probíraná témata,

– Prostřednictvím dětí je utvářen informační kanál mezi hasiči a rodiči.

Témata výuky

1. cyklus (1. stupeň ZŠ)

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)
 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
 • Který oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“ (proměna dobrého ohně ve zlý)
 • Nalezené zápalky a „hra“ s nimi
 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty ve škole
 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

2. cyklus (2. stupeň ZŠ)

 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)
 • Co je to IZS a číslo112 – jednotné evropské číslo tísňového volání
 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)
 • Širší souvislosti přeměny „dobrého“ ohně v oheň „zlý“ a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)
 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách
 • Co to jsou hasicí přístroje a „ohňový trojúhelník“
 • Lesní požáry a požáry v přírodě
 • Další informace týkající se tématu „Na co nezapomenout při odchodu z domu“
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma)
 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič
 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole
 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším
 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště – zásady opuštění bytu a obsah evakuačního zavazadla
 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany – rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru)
 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě

Nedílnou součástí programu je podpůrný obrázkový materiál pro děti, který má informační, ale zejména výukový a preventivně výchovný charakter ( např.  pexesa, vystřihovánky, omalovánky nebo samolepky s tématikou preventivného programu).

Realizace programu v našem městě a okolí

Když jsme v roce 2008 začínali, o naši nabídku projevila zájem pouze ředitelka ZŠ Zeleneč paní Mgr. Jana Malá. V roce 2009 jsme proškolili 390 dětí ze čtyř základních škol, ve školním roce 2015 – 2016 jsme navštívili osm základních škol ve městě a okolních obcích, což představovalo v souhrnu 20 druhých a 15 šestých tříd a více než 1800 žáků.