Sušící věž

Nová dominanta našeho areálu

Určitě jste zaregistrovali, že se v pátek 27. ledna v areálu naší zbrojnice objevila nová výšková stavba připomínající vyhlídkovou věž nebo rozhlednu. Pravdou je, že tyto objekty sice připomíná, ale ve skutečnosti bude její využití méně romantické. Jde totiž o věž na sušení mokrých hadic použitých buď při zásahu, odborném výcviku nebo při požární soutěži.

Věž je složena ze dvou dílů a ve výše uvedený den byla namontována vrchní část její základní nosné konstrukce. Následovat bude zastřešení, opláštění a montáž technického zařízení. Na věži, jejíž výška je 12 metrů, bude možné současně sušit až 24 hadic typu B nebo C.

Vybudování tohoto velmi potřebného zařízení bylo možné zejména díky pomoci Středočeského kraje, který z Fondu hejtmana Středočeského kraje jeho stavbu dotoval částkou 60 000 Kč.