Statistické ohlédnutí za zásahovou činností brandýských hasičů v roce 2023

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Statistické ohlédnutí za zásahovou činností brandýských hasičů v roce 2023

V uplynulém roce zasahovala jednotka brandýských hasičů u celkového počtu 125 mimořádných událostí. V 67 případech se jednalo o událost řešenou v katastru města a v 58 případech mimo něj. Z uvedeného počtu se jednalo o 35 požárů, 29 technických pomocí, 38 dopravních nehod, zbylá část připadla ostatním typům události.  Z celkového počtu událostí bylo deset z nich klasifikováno jako tzv. závažné mimořádné událostí. Jednalo se o osm požárů. Například požár haly ve firmě Hecht Tehovec, požár haly v Čelákovicích a požár haly v Měšicích.  Pokud jde o dopravní nehody, tak můžeme zmínit střet osobního automobilu s vlakem v Zápech. Nejčastěji v jeden den nám byl vyhlášen poplach druhého prosince, celkem pětkrát. Jednalo se o tři technické pomoci, jednu dopravní nehodu a jednu záchranu koně. Většina událostí v tento den měla souvislost s bohatou sněhovou nadílkou. Jednotka se v součinnosti s jednotkami HZS ČR, dalšími jednotkami PO a složkami IZS podílela na záchraně 18 osob a evakuaci 65 osob. Při zmíněných událostech došlo ke zranění 44 osob, čtyři osoby byly usmrceny. V rámci zásahů u požárů byly uchráněny hodnoty ve výši 138 360 000 Kč, přičemž přímá škoda vzniklá těmito požáry byla vyčíslena na 112 430 000 Kč.

Více podrobností nabízíme v přiložených grafech