Statistika roku 2009

Jednotka zasahovala u 91 mimořádných událostí