CAS 20 Tatra 815 Terrno

CAS 20/3400/210 – S2R

CAS cisternová automobilová stříkačka (hasičské auto vybavené čerpadlem, které si veze vlastní vodu na hašení v nádrži)
20 výkonový parametr čerpadla (průtok vody 2000 litrů za minutu při tlaku 1 MPa)
3 400 objem hasební vody v nádrži v litrech
210 objem pěnidla (speciální druh hasiva) v samostatné nádrži v litrech – Sthamex F-15
S těžká hmotnostní třída stanovená podle nejvyšší technicky přípustné hmotnosti (více než 16 tun)
2 smíšený typ konstrukce podvozku podle určení k provozu na pozemních komunikacích (určený k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace)
R redukovaný rozsah požárního příslušenství, kterým je vozidlo vybaveno (jeho výčet je dán výše citovanou vyhláškou)

  

Technické paramtery

Vnější rozměry Technika Hmotnosti
délka 8 060 mm objem motoru 12 667 cm3 celková 18 000 kg
šířka 2 550 mm výkon 325 kw
výška 3 100 mm převodovka manuální, 14 stupňů vpřed, 2 vzad  nejvyšší hmotnost přípojného vozidla  3 500 kg
 počet míst  1 + 5  nejvyšší hmotnost soupravy  21 500 kg

zajímavosti:

  • termokamera Flir K2
  • multidetektor (CH4 a CO) Draeger X-am 2500
  • tablet se speciální aplikací pro hasiče (TeamX)
  • 6x IDP Draeger PSS 3000 a PA94
  • vybavení na likvidaci nebezpečného létajícího hmyzu
  • speciální nářadí na otevírání uzavřených prostor
  • nářadí pro zásahy na požáry sazí v komíně

Cisternová automobilová stříkačka je určena pro přepravu hasičského družstva 1+5 a technických prostředků pro hasební zásah vodou nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Dále je určena k dalším typům zásahů, jako jsou například dopravní nehody nebo technické zásahy.

Jde o nejpoužívanější vozidlo naší jednotky.