Výroční valná hromada 2014

Brandýští dobrovolní hasiči bilancovali

 

V Jídelně Popelka, s.r.o. se 24. ledna 2015 uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem. Jednání se zúčastnilistarosta města Ing. Vlastimil Picek, zástupci sborů dobrovolných hasičů okolních obcí, rychtáři obcí baráčníků z Brandýsa nad Labem a Vrábí a další hosté.

Hlavní pozornost byla zaměřena na vyhodnocení práce členů a celého sboru v loňském roce. Výčet aktivit sboru, který má 72 členů, z toho 25 dětí, byl velmi pestrý. Na prvním místě je třeba zmínit činnost zásahové jednotky, která poprvé ve své historii vyjela v jednom roce k více než stovce mimořádných událostí. V roce 2014 zasahovala ve městě a okolních obcích u 117 událostí, zejména u požárů a dopravních nehod. Výjezdovou činnost nenarušila ani několikaměsíční oprava Kralupské ulice, na které se nachází areál požární zbrojnice.      Se členy sboru se však občané města naštěstí nesetkávali jen při závažných událostech. Členové sboru asistovali na řadě akcí pořádaných pro občany města, například při „pálení čarodejnic“, nebo na dětských dnech, svou připravenost prezentovali při ukázkách činnosti záchranných složek a v soutěžích dobrovolných hasičů v požárním sportu. Podíleli se rovněž na projektu Besip day, který byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu a na IV. ročníku akce pro žáky 1. tříd základních škol „Vítej ve škole“. Nelze opomenout vlastní aktivity sboru, jako uspořádání 1. hasičského plesu, Dne otevřených dveří nebo tradičních sportovních klání – Vimmerova memoriálu a Maxíkova poháru.     Bilanci aktivit brandýských dobrovolných hasičů v loňském roce pak završuje práce s dětmi, v níž sbor dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené sbory v rámci Středočeského kraje. Vedle propracovaného systému práce s vlastním dětským oddílem „Maxíci“, je to zejména preventivní výchova zaměřená na žáky druhých až šestých tříd základních škol, která je prováděna v rámci celostátního programu preventivně výchovné činnosti „Hasík CZ“. Nejlepším dokladem kvality práce lektorů sboru byl vzrůstající zájem škol. „Klienty“ byly všechny základní školy v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, a také základní školy v Dřevčicích, Zelenči, Jirnech, Káraném, Lázních Toušeň nebo Šestajovicích. V preventivně výchovné činnosti členové sboru nezapomínali ani na děti předškolního věku. Požární zbrojnici během loňského roku navštívily mateřské školky nejen z města, ale i širokého okolí.   Za činnost poděkoval členům sboru  v diskusi Ing. Vlastimil Picek. Zároveň je ubezpečil, že nové vedení radnice bude sbor v jeho práci ve prospěch města a jeho občanů všestranně podporovat.

Na závěr jednání výroční valné hromady proběhly volby nového  vedení sboru. Do funkce starosty sboru byl zvolen pan Štefan Mackovič, velitelem sboru se stal pan Jaroslav Dušek.       Členové sboru zároveň poděkovali za dlouholetou práci dosavadnímu starostovi sboru panu Jaroslavu Kamenickému, který stál v čele organizace od roku 1988. Jako výraz poděkování a uznání za obětavou práci byl panu Kamenickému udělen titul Čestný starosta sboru.

Jaroslav Vykoukal

Výroční valná hromada