Statistika roku 2019

Jednotka zasahovala u 129 mimořádných událostí