Statistika roku 2010

Jednotka zasahovala u 94 mimořádných událostí