Statistika roku 2012

Jednotka zasahovala u 66 mimořádných událostí

 

Statistika 2012