Běžecká dráha v novém kabátu

Pokud příležitostně zavítáte do areálu Sboru dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem v Kralupské ulici, určitě vaší pozornosti neunikne jedna z jeho dominant – stometrová běžecká dráha. Po dvaceti pěti letech užívání prošla zásadní rekonstrukcí, která byla dokončena 18. května letošního roku.

Od roku 1990, po svém vybudování, byla dráha využívána jak pro fyzickou přípravu členů výjezdové jednotky sboru, tak pro tréninky družstev dětí, dorostu, mužů a žen na soutěže v požárním útoku. Vzhledem k tomu, že tato dráha je v našem okrese ojedinělá, nesloužila pouze našim členům, ale ti ji umožnili využívat také okolním sborům.

I přes pravidelnou údržbu, vytížení dráhy spolu s povětrnostními vlivy začalo zanechávat na jejím povrchu stále zřetelnější stopy. V loňském roce si proto výbor sboru vytkl cíl dráhu rekonstruovat. Vše především záviselo na zajištění dostatečných finančních prostředků. Záměr se podařil a v únoru byly práce na obnově zahájeny. Vlastní rekonstrukci realizovaly firmy Stavokomplet, spol. s r.o. a Petr Folwarczny, velké množství hodin odpracovali naši členové.

Na celkových nákladech, které přesáhly částku půl milionu korun, se podílelo hned několik subjektů. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav přispělo částkou 400 000 Kč, stavební práce ve výši 90 000 Kč provedla firma Stavokomplet ve formě sponzorského daru. Nelze nezmínit účelovou dotaci ve výši 20 000 Kč, kterou v rámci schváleného projektu „Rekonstrukce běžecké dráhy pro požární sport“ poskytl Středočeský kraj z Fondu hejtmana Středočeského kraje na zmírnění následků živelních katastrof.

Ostrou zkouškou prošla rekonstruovaná běžecká dráha na přelomu května a června, kdy posloužila družstvům našeho i okolních sborů k přípravě na tradiční soutěž v požárním útoku – Vimmerův memoriál. https://sdhbrandysnl.cz/vnitrosborova-cinnost/bezecka-draha-v-novem-kabatu/Trénink na novém povrchu prospěl zejména našim týmům, které si ze soutěže odnesly pohár pro celkového vítěze soutěže a dvě druhá místa.

Rekonstruovanou běžeckou dráhu si zájemci mohou nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet v říjnu na Dni otevřených dveří spojeném s oslavami 135. výročí vzniku našeho sboru.

dráha v průběhu rekonsrtukce

a je hotovo ...

Středočeský kraj