Prevence

Co dělat v tísni …

Sirény …

Vánoce……

S blížícími se vánočními svátky je potřeba si uvědomit, že výzdoba, hořící svíčky a prskavky v jistém smyslu zvyšují riziko požáru v bytech. Zvláště jsou-li přítomny děti, které mohou, při různých hrách, svým jednáním způsobit požár. Většinou si neumí představit možné nebezpečí, které jim hrozí. Nedovedou včas reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí.
Je tedy nutné, zvláště v období vánoc, kdy se zapalují svíčky a používá se různá zábavná pyrotechnika, dávat vyšší pozor. Nenechávat zapálené svíčky bez dozoru. Mít pod svíčkami na adventních věncích nehořlavý materiál. Děti při hře s prskavkami mít stále pod dozorem dospělé osoby. Rachejtle odpalovat v bezpečné vzdálenosti od domů a hořlavých hmot. Postupovat, při jejich odpalování, podle návodu výrobce. Návod musí být v českém jazyce.
Velice oblíbená praxe, věšení zapálených prskavek nebo svíček na stromeček se v minulosti stala příčinou několika požárů bytů a domů. Stromeček v suchém prostředí bytu se lehce vznítí a je-li v blízkosti záclon, závěsů a koberců, po kterých se oheň rychle šíří, je zdrojem poměrně velkého požáru. Proto hasiči nedoporučují takto vánoční stromeček zkrášlovat.
Vánoční elektrické svíčky, el. svícny v oknech, blikající hvězdy apod. se stávají také iniciátory vzniku požáru. Je nutno kupovat tato zařízení ve specializovaných obchodech s návody k použití v českém jazyce a musí mít na sobě značku České státní zkušebny. Ozdobné elektrické svíčky s původem z asijských zemí a zakoupené na tržnicích, většinou nesplňují české bezpečnostní předpisy a můžou ohrozit majitele na životě. Popřípadě i zapříčinit požár.

Příjemné prožití svátků vánoc a nového roku
Přejí hasiči.