CAS 30 Tatra 815-7

 

CAS 30/9000/540 – S3VH

CAS cisternová automobilová stříkačka (hasičské auto vybavené čerpadlem, které si veze vlastní vodu na hašení v nádrži)
30 výkonový parametr čerpadla (průtok vody 3000 litrů za minutu při tlaku 1 MPa)
9 000 objem hasební vody v nádrži v litrech
540 objem pěnidla (speciální druh hasiva) v samostatné nádrži v litrech
S těžká hmotnostní třída stanovená podle nejvyšší technicky přípustné hmotnosti (více než 16 tun)
3 terénní typ konstrukce podvozku podle určení k provozu na všech komunikacích a v terénu
VH vybavení požárním příslušenstvím pro velkoobjemové hašení (jeho výčet je dán vyhláškou 35/2007Sb, ve znění p.p.)

 

Technické paramtery

Vnější rozměry Technika Hmotnosti
délka 9 600 mm objem motoru 12 667 cm3 celková 25 000 kg
šířka 2 550 mm výkon 325 kw
výška 2 850 mm převodovka poloautomatická Norgren  nejvyšší hmotnost přípojného vozidla  3 500 kg
 brodivost 1 200 mm  počet míst  1 + 3  nejvyšší hmotnost soupravy  28 500 kg

zajímavosti:

  • terénní podvozek s pneumatickým ovládáním světlé výšky vozidla (+9; -12 cm)
  • brodivost 1,2 m – na fotkách je vidět modrá značka na dveřích kabiny
  • lafetová/stacionární proudnice Stinger
  • nárazníková proudnice Protek ovládaná z kabiny
  • bezdrátově ovládaný teleskopický stožár osazený LED svítidly
  • LED vodoznak viditelný z bočních stran
  • 4x IDP Draeger PSS 3000
  • termokamera Flir i5
  • tablet (TeamX)

Cisternová automobilová stříkačka určená pro velkoobjemové hašení. Využitelná při mimořádných událostech, kde je nezbytné dodávat velké množství hasiva (vody nebo pěny) nebo v místech s nedostatkem vody. Jde například o požáry lesů, polí, skládek a nákladních automobilů nebo zásahy spojené s únikem či požárem nebezpečných látek.