Ocenění za preventivně výchovnou činnost

U příležitosti dvaceti let trvání preventivně výchovného programu „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ se koncem listopadu uskutečnilo v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava slavnostní setkání autorů a dlouholetých instruktorů tohoto projektu. Třicet osm z nich pak v závěru setkání převzalo ocenění generálního ředitele HZS ČR za zásluhy o jeho rozvoj a realizaci.

Ocenění převzal také velitel našeho sboru Jaroslav Dušek, který je jedním z prvních propagátorů a realizátorů programu Hasík.CZ ve Středočeském kraji.

Program, který je zaměřen na žáky 2. a 6. tříd základních škol, jsme v začali propagovat ve školách ve městě a okolních obcích v roce 2008. V roce 2009 naši instruktoři, mezi které patřil i současný vedoucí instruktor Adam Horváth, proškolili 390 dětí ze čtyř základních škol, ve školním roce 2015 – 2016 navštívili osm základních škol ve městě a okolních obcích, což představovalo v souhrnu 20 druhých a 15 šestých tříd a více než 1800 žáků.