Statistika roku 2011

Jednotka zasahovala u 52 mimořádných událostí

Statistika roku 2011