Balónky štěstí

Balónky štěstí z pohledu hasičů

Vypouštět balónky štěstí je v poslední době stále více v oblibě. Z pohledu hasičů je, ale tato zábava velice riziková. Lidé si totiž neuvědomují, jak snadno může takový balónek způsobit požár.

Podle výrobce balónky mohou letět až dvacet minut a dosáhnout výšky více než jeden kilometr. Mohou doletět do velké vzdálenosti a není tak možné kontrolovat na co při své cestě narazí nebo kde přistanou. Stačí, když se balónek lehce nakloní a oheň přeskočí na jeho papírový povrch, ten pak už dál neletí a hořící padá k zemi. Za větru, který s balónkem začne různě zmítat, plamen opět přeskočí a následuje pád k zemi.

Volně vypuštěný balónek štěstí je v podstatě hořící předmět, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebemenším poškození může spadnout na střechy domů, do lesa, na pole, lodžii nebo balkón bytových domů či kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár.

Rady a doporučení
– balónky smí vypouštět pouze osoby starší 18 let. Uchovávejte je mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balónky dětem na hraní,
– vypouštějte je pouze v bezvětří a v místech, kde se nenacházejí žádné hořlavé látky,
– nikdy nevypouštějte balónky v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin (zemědělské objekty, čerpací stanice apod.),
– nevypouštějte je v období sucha a v blízkosti polí s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů a elektrického vedení,
– balónek lze vypouštět pouze na volném prostranství nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa, stromů a podobně. Vyvarujte se vypouštění v obytných zónách,
– volným vypuštěním balónku se vystavujete riziku založení požáru, za což hrozí postih podle zákona o požární ochraně. Za veškeré případné škody nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónkem,
– přesně dodržujte přiložený návod výrobce.
Každoročně jsou balónky štěstí příčinou vzniku několika požárů. Například začátkem letošního roku v Semilech byla zapálena střecha rodinného domu.

Zdroj: Časopis Alarm-Revue č. 1/2016