Sirény

SIRÉNY – co oznamují?

V české republice je informační systém vyrozumívání obyvatelstva, který pokrývá osídlené oblasti státu. Má za úkol dodat informace lidem v době ohrožení a nebezpečí. Varuje před nebezpečím a ohrožením. Je tvořen převážně sirénami a obecními rozhlasy. Novější elektronické sirény kromě výstražného tónu přenášejí i mluvené slovo. Po zaznění signálu je sdělena tísňová informace. Obdobně pracují obecní rozhlasy – plní roly místních informačních systémů. Starší sirény jsou rotační, to znamená, že pouze houkají. Po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit druh ohrožení. Proto se rozlišuje několik druhů signálů.

Všeobecná výstraha – oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít v kteroukoli denní a noční dobu. Je to kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě. U moderních sirén následuje informace o druhu ohrožení. Tísňová informace také zazní, po odeznění signálu, v obecním rozhlase, v televizi a rádiích.

Zkouška sirén – tento signál je slyšet nejčastěji. Každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Ověřuje se tak funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Signál je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. (Může být doplněn informací „Zkouška sirén“). Zkouška sirén není varovným signálem.

Požární poplach – tento signál slouží pouze ke svolávání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HO-ŘI, HO-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem. Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí.

Po zaznění signálu „Všeobecná výstraha“ se snažte co nejdříve zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte. Neblokujte tísňové linky zbytečnými telefonáty. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rozhlasu (především na ČT 1 a ČRO 1) nebo z obecního rozhlasu, popř. od zasahujících záchranářů. Dále postupujte podle získaných pokynů.