Statistika roku 2018

Jednotka zasahovala u 142 mimořádných událostí