Statistika roku 2017

Jednotka zasahovala u 142 mimořádných událostí