Co dělat v tísni

Co dělat v tísni

Tísňové linky

112 – jednotná linka tísňového volání
spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také v cizích jazycích,

150 – hasiči
volejte při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce,

155 – záchranná služba
volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění,

158 – Policie ČR
volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu,

156 – městská policie
volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena.

 

 

 

V případě vzniku požáru

Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou.

Pokuste se jej uhasit – využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod.

Nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním („hoří“) vyhledejte únikovou cestu.

Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení).

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112 – v obou případech se dovoláte k hasičům.

Při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.).

Operátor vám může podat základní informace „co dělat“ .

Nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání toxických zplodin hoření).

Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace.

 

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

Zachovejte klid.

Uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.).

Snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli.

Otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru.

Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.

V případě silného zakouření si lehněte na zem.

Ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr.

Snažte se dýchat klidně.

autor článku – Štefan Mackovič, preventista sboru

.