Naše činnost v roce 2022

Po mnoha letech, spjatými s omezeními v důsledku COVID – 19, můžeme rok 2022 označit jako za ten, kdy se vše začalo vracet k normálu.

Bilanci započneme krátkým souhrnem zásahové činnosti. V uplynulém roce zasahovala jednotka brandýských hasičů u celkového počtu 134 mimořádných událostí. V 69 případech se jednalo o událost řešenou v katastru města a v 65 případech mimo něj. Z uvedeného počtu se jednalo o 59 požárů, 27 technických pomocí, 32 dopravních nehod, zbylá část připadla ostatním typům události. Mezi nejrozsáhlejší události, na jejichž likvidaci se členové naší jednotky podíleli, můžeme jmenovat požár v Národním parku České Švýcarsko, kde naše jednotka zasahovala se čtyřkolkou a dopravním automobilem po dobu 12 dní. Jednalo se pravděpodobně svou plochou o nejrozlehlejší požár v historii ČR. Z bližších zásahů pak požár skladové haly s náhradními díly v obci Zápy. Dále pak požár briketárny v Čelákovicích – Sedlčánkách či rozsáhlý požár další skladové haly, tentokrát Zárybech. Z dalších zásahů stojí za to zmínit pomoc při tragickém střetu vlaku a dodávky mezi obcemi Jiřice a Nová Ves či pátrání po osobách v okolí obce Medonosy na Mělnicku, kdy se členům naší jednotky podařilo jednu z osob nalézt. Více podrobností nabízíme v přiložených grafech.

Část roku se ještě nesla v duchu omezení, a tak jsme bohužel nemohli uspořádat oblíbený hasičský ples, či valnou hromadu v běžném termínu. Od Jara se ovšem již začala opatření uvolňovat a činnost obnovovat.

V loňském roce obnovil svou činnost kroužek mladých hasičů. Původní kolektiv se bohužel z velké části rozpadl, ale díky obrovskému nasazení našich vedoucích a instruktorů se jej podařilo obnovit a doufáme, že svými úspěchy brzy na váže na původní sestavu. V současné době navštěvuje kroužek 20 dětí, pro které se během roku podařilo uspořádat 35 schůzek. Jejich součástí nebyl jen trénink na soutěže, ale také například karneval, mikulášská nebo vánoční besídka.

Pokud jde o činnost sportovní, uspořádali jsme, jak soutěž v požárním útoku můžu – Vimmerův memoriál, tak i dětské klání ve stejné disciplíně – Maxíkův pohár. Zejména dětská soutěž se těšila velikému zájmu. Do Brandýsa se sjelo změřit své síly celkem 23 družstev mladších a starších žáků ze širokého okolí.

Velkému zájmu veřejnosti se těšil den otevřených dveří v naší zbrojnici, který jsme uspořádali 25. září. Několik stovek dorazivších návštěvníků mohlo mimo statických ukázek techniky i na vlastní „kůži“ zkusit některé činnosti. Například hašení přenosným hasicím přístrojem, kardiopulmonální resuscitaci a první pomoc, či práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Součástí bylo také několik komentovaných ukázek.

Mimo výše zmíněné akce jsme v rámci zajištění požárních asistencí přispěli k hladkému průběhu různých kulturních akcí konaných v našem městě, členové sboru se účastnili pietních aktů, a spolupracovali s dalšími spolky a organizacemi ve městě.

 

V neposlední řadě jsme také pomáhali městu se vším, co bylo potřeba. Největší výzvou byla výpomoc s organizací humanitární pomoci pro Ukrajinu, kdy byl v areálu hasičské zbrojnice tříděn materiál od občanů, firem a spolků, který jsme následně pomáhali předat k přepravě do cílové destinace. V souvislosti s uprchlickou vlnou sloužila po jistou dobu naše zbrojnice také jako zázemí pro příslušníky cizinecké policie, kteří na území ORP prováděli kontroly uprchlíků a poskytovatelů ubytování.