Statistika roku 2016


Jednotka zasahovala u 142 mimořádných událostí