Statistika roku 2021

V roce 2021 jsme vyjížděli ke 152 zásahům.

Za rok 2021 bylo nejvíce zásahů 8.7. – celkem 6.
V roce 2021 jsme zasahovali u 9 tzv. závažných mimořádných událostí (8 požárů + 1 DN).
Díky dlouhodobému systému pohotovostí je průměrný čas výjezdu techniky (od vyhlášení poplachu) 3 minuty a 15 sekund.