Vimmerův memoriál 2024

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vimmerův memoriál 2024

V sobotu jsme uspořádali již 32. ročník tradiční soutěže v požárním útoku o pohár starosty města – Vimmerův memoriál. Letos zcela netradičně v areálu hasičské zbrojnice.
Kategorii mužů s časem 28 s ovládl domácí tým, který tak získal zpět do svého držení i putovní pohár starosty měta.
Naše ženy s časem 39,03 s jen těsně nestačily na vítězné družstvo dřevčických, které zvítězilo s čase 38,28 s.
Děkujeme všem za účast a skvělou atmosféru!

Nová tvář v čele SDH

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová tvář v čele SDH

Do čela brandýského SDH byl zvolen nový starosta Adam Horváth S jakými plány a vizemi přichází se můžete dočíst v krátkém rozhovoru.

Začneme pěkně od začátku. Jak dlouho působíš ve sboru a co vše zde máš nyní na starosti?

Ve sboru působím od roku 2001 kdy jsem začal v kroužku mladých hasičů. V roce 2007 jsem se zapojil do zahájení projektu preventivně výchovné činnosti na základních školách HASÍK.cz, který pokračuje až do současnosti. Po dovršení plnoletosti jsem se stal členem výjezdové jednotky, kde momentálně působím jako hasič – strojník.

Proč jsi se rozhodl ucházet se o post starosty?

Po rozhodnutí Štefana o ukončení ve funkci starosty nastala otázka, kdo se této funkce ujme. Pro převzetí funkce mě přesvědčili ostatní členové sboru. Právě ta podpora a důvěra většiny členů pro mě byla klíčová, bez ní bych se o pozici ani neucházel.

Prvních pár měsíců už máš za sebou, jak bys je zhodnotil? Co tě překvapilo?

První velká akce, která mě čekala byl náš hasičský ples, který hodnotím jako velice povedený. Vyloženě překvapení asi žádné. Pouze vnímám, že ve spoustě věcí se musím, jak se říká lidově „omlátit“ a získat si v nich potřebnou praxi a rutinu. Věřím, že postupem času vše vypiluji.

Kam by se podle tebe měl sbor dobrovolných hasičů ubírat?

Musíme pokračovat ve výchově mladých hasičů, bez kterých se do budoucna neobejdeme. Jsou to naši nástupci. Dále se budu určitě zasazovat o prohlubování spolupráce s městem a ostatními spolky ve městě.

Jsi jednak starostou sboru, ale také členem jednotky. V Brandýse je propojení mezi oběma subjekty již tradiční a silné. V čem vidíš jeho výhody?

Rozhodně toto propojení je nesmírně důležité. Bez tohoto propojení by spolupráce s ostatními spolky byla o dost složitější. Mladí hasiči jsou členové sboru, do jednotky mohou vstoupit až po dovršení plnoletosti a splnění všech podmínek, tím pádem si ve sboru vychováváme naše budoucí kolegy do jednotky. Zde vidím činnosti SDH jako velice důležitou. Nadšení pro tuto práci často právě vzniká právě v útlém věku.

Co říkáš na aktuální personální situaci? Čím by mohli dobrovolní hasiči, ať už v rámci činnosti jednotky nebo sboru zaujmout?

Novým členům se nikdy nebráníme. V jednotce je určitě velice zajímavá různorodost prací, které vykonáváme. Ve sboru a zároveň v jednotce je super parta lidí kterou zde máme a na akcích se vždy všichni nasmějeme a užijeme si spousty srandy. Není to tedy jen o práci, ale také o kolektivu.

Pokud bys chtěl někoho nalákat, aby ses stal členem, jaké by byly tvé argumenty pro a proti?

Zase se budu pohybovat okolo skvělé party kterou zde máme. Rozhodně se nikdo nemusí bát mezi nás přijít a rozšířit naše řady jak ve sboru, tak v jednotce.

Je něco dalšího, co bys rád čtenářům vzkázal?

Všem čtenářům bych velice rád poděkoval za podporu, kterou vnímáme na akcích konaných v našem dvojměstí. Budeme se na vás těšit jak na našich akcích například na naší soutěži či dni otevřených dveří nebo na jiných akcích ve městě, kterých se účastníme. Brzy na viděnou

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru v nové roli!

 

Osm let v čele SDH

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osm let v čele SDH

Po osmi letech ve funkci se rozhodl na pozici starosty Sboru dobrovolných hasičů Brandýs na Labem skončit jeho starosta, Štefan Mackovič. Na to, jak by uplynulých osm zhodnotil jsem se ho zeptal v krátkém rozhovoru.

Po osmi letech ses rozhodl skončit ve funkci starosty SDH Brandýs nad Labem. Osm let je dlouhá doba, jak bys tyto roky zhodnotil?

Předně, nebylo jednoduché navázat na „starostování“ předchozího, dlouholetého starosty sboru pana Jaroslava Kamenického, který byl hasičskou ikonou a respektovanou tváří brandýského sboru. Prostě jsem se jen snažil navázat na jeho práci a musím se přiznat, že to nebylo jednoduché.

Sebe, jako osobu starosty hodnotit nechci. Můžu se ale pokusit zhodnotit to, co se podařilo sboru, respektive jeho členům a členům výjezdové jednotky, za dobu mého starostování. Sbor nevede jen starosta, ale na celém chodu se podílí výbor sboru, ve kterém mají jeho jednotliví členové své přidělené úkoly. Důležitým členem je velitel výjezdové jednotky, který v podstatě řídí jednotku a zajištuje její chod, což do značené míry ovlivňuje i činnost sboru.

U nás je sbor a jednotka v úzkém propojení. Ve spolupráci s jednotlivými členy sboru, velitelem jednotky a výborem, se nám podařilo zrekonstruovat celý areál hasičské zbrojnice. Provedlo se kompletní zateplení budovy a garáží, výměna oken a dveří, oprava střechy, vnitřních prostor a zázemí, přistavěla se nová garážová stání. Zbudovala se 100 metrová závodní dráha. Došlo také na obměnu výjezdové techniky, která je téměř na úrovni profesionálních jednotek.

Co myslíš, že se nejvíce podařilo?

Za co já osobně jsem vděčný, je že se nám podařilo rozšířit akce pro veřejnost. Obnovili jsme tradici pořádání v historii velice populárního hasičského plesu. Začali jsme pravidelně organizovat také den otevřených dveří, při kterém občany našeho města seznamujeme s naší prací, technikou a historií v prostoru naší hasičárny. Stále se nám daří pořádat soutěže v požárním sportu. Soutěž dospělých se konala již ve svém 32. ročníku, dětská pak již po dvanácté.

Myslím, že se velice vydařily oslavy 140 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem. V podstatě se jednalo víkendový program, který začal pátečním koncertem na nádvoří zámku a končil nedělním celodenním programem na brandýském náměstí. S tím se také pojila výstava o historii a současnosti sboru, která probíhala po celé tehdejší léto, v oblastím muzeu.

Úspěšná je také spolupráce s okolními sbory, s některými místními občanskými spolky, s oblastním muzeem, vedením města.

Za veliký úspěch se dá považovat i to, že se podařilo udržet kroužek mladých hasičů. Díky poměrně dlouhé pauze způsobené pandemií COVIDu se děti do kroužku navrátily.

Jak bys zhodnotil sbor jako celek? Přeci jen žijeme ve městě a v porovnání počtu obyvatel a členů sboru třeba z okolních obcí si na tom nestojíme úplně dobře. Co myslíš, že by mohlo pomoci přilákat nové členy?

Je pravda, že oproti menším obcím se k nám lidé moc nehrnou. I když na druhou stranu jsou obce, kde hasiči již zanikli. Město nabízí spoustu jiných vyžití a zábavy a upřímně řečeno, být členem sboru dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky je více o práci, něž o zábavě. Je zde spousta sportovních klubů, volnočasových aktivit a podobně, tak že si ke sboru a potažmo k jednotce, najde cestu opravdu jen nadšenec. Jak říká jeden kolega – dobrovolný hasič je ohrožený druh. Málokdy se stane, že by přišel někdo tak říkajíc z ulice. Proto se snažíme nalákat nové členy pomocí akcí, které pořádáme pro veřejnost a snažíme si vychovávat nástupce v hasičském (dětském) kroužku. Všeobecně se má za to, že „hasičina“ je doménou chlapů. Ve sboru máme ale i ženy. Ty se velice intenzivně podílejí na jeho chodu. Osobně si myslím, že bez nich by to ani nešlo. Bez jejich pochopení a vytvoření rodinného zázemí by jejich muži a synové, dobrovolní hasiči, u zásahu moc nepořídili.

Jak jsem již uvedl, snažíme se oslovit nové členy na různých akcích. Akceschopnost jednotek požární ochrany by měla mít celospolečenskou podporu. Je nutná podpora, nejen rodiny, ale i zaměstnavatelů členů výjezdových jednotek, profesních složek, legislativy a podobně.  A samozřejmě mít také co nabídnout, ale to by už byla moc odborná a dlouhá debata. Zjednodušeně – je potřeba se snažit upoutat nové členy.

Tvým nástupcem ve funkci byl v lednu zvolen Adam Horváth. Měl bys pro něj nějaké rady a tipy na co se ve funkci zaměřit nebo čeho se naopak vyvarovat?

Osobně jsem za Adama rád. Je příkladem, již výše řečeného. Vzešel z kolektivu mladých hasičů. Začínal u sboru již jako dítě. Hasičina ho nadchla a i když má jiné zaměstnání, je jako dobrovolný hasič, profesně na velice dobré úrovni.

Starostování je o umění naslouchat všem lidem, přijímat jejich názory a umět je přesvědčit o tom svém. Kdo byl nějakou dobu ve vedení občanského spolku, dá mi jistě za pravdu, že to není vůbec jednoduché. Chce to spoustu trpělivosti a času. Seznámit se s příslušnou legislativou. Umět se okamžitě rozhodnout. Naučit se vystupovat na veřejnosti. To není vůbec jednoduché. Hlavně se snažit vždy a za všech okolností zachovat klid a rozvahu a to také vždy nejde. Myslím, že Adam mnohé z toho již sám ví a jak ho znám určitě ostatní hravě zvládne.

Držím mu palce a děkuji všem členům sboru za spolupráci.

 

 

Statistické ohlédnutí za zásahovou činností brandýských hasičů v roce 2023

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Statistické ohlédnutí za zásahovou činností brandýských hasičů v roce 2023

V uplynulém roce zasahovala jednotka brandýských hasičů u celkového počtu 125 mimořádných událostí. V 67 případech se jednalo o událost řešenou v katastru města a v 58 případech mimo něj. Z uvedeného počtu se jednalo o 35 požárů, 29 technických pomocí, 38 dopravních nehod, zbylá část připadla ostatním typům události.  Z celkového počtu událostí bylo deset z nich klasifikováno jako tzv. závažné mimořádné událostí. Jednalo se o osm požárů. Například požár haly ve firmě Hecht Tehovec, požár haly v Čelákovicích a požár haly v Měšicích.  Pokud jde o dopravní nehody, tak můžeme zmínit střet osobního automobilu s vlakem v Zápech. Nejčastěji v jeden den nám byl vyhlášen poplach druhého prosince, celkem pětkrát. Jednalo se o tři technické pomoci, jednu dopravní nehodu a jednu záchranu koně. Většina událostí v tento den měla souvislost s bohatou sněhovou nadílkou. Jednotka se v součinnosti s jednotkami HZS ČR, dalšími jednotkami PO a složkami IZS podílela na záchraně 18 osob a evakuaci 65 osob. Při zmíněných událostech došlo ke zranění 44 osob, čtyři osoby byly usmrceny. V rámci zásahů u požárů byly uchráněny hodnoty ve výši 138 360 000 Kč, přičemž přímá škoda vzniklá těmito požáry byla vyčíslena na 112 430 000 Kč.

Více podrobností nabízíme v přiložených grafech