Vimmerův memoriál 2023

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vimmerův memoriál 2023

Pozvánka na hasičskou soutěž

Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem pořádá 10. června 2023 na sokolském hřišti tradiční soutěž družstev mužů a žen sborů dobrovolných hasičů obcí v požárním útoku

Vimmerův memoriál

V pořadí již XXXI. ročník soutěže O putovní pohár starosty města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav odstartuje v 9.00 hodin.

Statistický přehled roku 2022

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Statistický přehled roku 2022
V roce 2022 zasahovala jednotka celkem u 134 mimořádných událostí. Tak jako každý rok vám přinášíme k nahlédnutí jejich graficky znázorněný přehled včetně názorné mapy.

Minulý rok přinesl i několik náročných zásahů, ze kterých namátkou můžeme zmínit například požár haly v Zápech, požár třídírny odpadů v Zárybech, nebo požár briketárny v Čelákovicích. Samostatnou kapitolou byl také rozsáhly požár NP České Švýcarsko.

požár – popelnice – Brandýs nad Labem

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem požár – popelnice – Brandýs nad Labem

Kolem deváté hodiny večerní jsme vyjížděli k požáru kontejneru v ulici Chobotská. Oheň se podařilo zlikvidovat během pár okamžiků. Ale už při doplňování vody do cisterny, po příjezdu na základnu, jsme byli vysláni k požáru dalšího kontejneru v ulici Kostelecká. Náhody se prostě nestávají … Ale policejní hlídky, které začli preventivně kontrolovat okolí, pokračování těchto náhod naštěstí ukončili …

Komíny, topidla a další zimní nástrahy

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komíny, topidla a další zimní nástrahy

V souvislosti s příchodem zimy a počátkem topné sezóny se hasiči po celé republice setkávají s nárůstem počtu požárů v domácnostech. Ty způsobí každoročně rozsáhlé majetkové škody a mohou vést i k ohrožení života a zdraví. Letošní rok mnoho z vás vzhledem k rostoucím cenám energií jistě zvažuje přechod na topení pevnými palivy. Pokud obnovujete provoz topidla nebo komínového tělesa, nepodceňte jeho kontrolu odborníkem. V případě déle nepoužívaného komínového tělesa je tato kontrola a revize nezbytná. Dalším aspektem je spalovaný materiál, vyhněte se spalování odpadů a dalších materiálů, pro jejichž provoz není dané topidlo určené. Hledání finančních úspor v této oblasti se většinou nevyplatí a může skončit i fatálně.

Pravidelné čištění a kontrola spalinové cesty je základem. Zejména v případě používání tuhých paliv hrozí při zanedbané údržbě zvýšené riziko vzniku požáru, například vzplanutím sazí v komíně, případně poškozeným komínovým tělesem. Dalším nebezpečí je možnost úniku zplodin hoření do obytných prostor. Nezapomínejte však ani na revize a čištění spalinových cest a topidel na plyn, včetně větracích otvorů v místnostech, kde jsou topidla umístěna. Zde hrozí zejména nahromadění oxidu uhelnatého. Podrobnosti naleznete ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Mimo problematiku topidel je vhodné dávat si pozor na další zimní nástrahy. Opatrní buďte při zapalování svíček na věncích či vánočních stromcích. Pokud se už rozhodnete svíčku zapálit, ujistěte se, že je pod ní nehořlavý podklad. Pokud se plamen svíčky dostane do kontaktu s hořlavým předmětem (například polystyren, suché větvě, textil) je vznik požáru otázkou několika sekund. Před opuštěním místnosti je vždy raději uhaste. Se základy požární ochrany seznamte i vaše děti. Vysvětlete jim, aby samy nemanipulovaly s otevřeným ohněm, nezapalovaly svíčky, prskavky a podobně. Ideálně uchovávejte zapalovače, sirky a podobně mimo jejich dohled a dosah. Pokud se chystáte, například při silvestrovských oslavách, odpalovat zábavní pyrotechniku, dbejte zvýšené opatrnosti. Odpalujte ji v dostatečné vzdálenosti od budov, nikdy na nikoho nemiřte. Pokud pyrotechnika zahoří, dbejte na její důkladné uhašení. Například ponořením do vody, zahrabáním do sněhu a podobně. A zejména pro vaši bezpečnost používejte vše dle návodu výrobce a nakupujte jen certifikované produkty. Buďte ohleduplní také k životnímu prostředí a vše po sobě řádně ukliďte.

Matyáš Binter

technická pomoc – pátrání po pohřešované osobě

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem technická pomoc – pátrání po pohřešované osobě
Dopoledne jsme byli s dopravním automobilem a čtyřkolkou povoláni k pátrání po pohřešované osobě do okolí obce Medonosy v okrese Mělník. Během zásahu bylo pátrání rozšířeno o druhou nezvěstnou osobu ve stejné oblasti. Tuto osobu se podařilo členům naší jednotky v pořádku nalézt v sektoru, který právě prohledávala.
Druhá osoba, kvůli které bylo původně pátrání vyhlášeno, byla nalezena ve večerních hodinách, bohužel již bez známek života.

Brána zbrojnice se otevřela veřejnosti

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Brána zbrojnice se otevřela veřejnosti

Poslední zářijovou neděli uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem Den otevřených dveří ve zbrojnici na Kralupské ulici. Tato již tradiční akce se těší velikému zájmu široké veřejnosti, a tak i letos prošlo branou požární zbrojnice několik stovek návštěvníků.

Počasí k nám bylo, jak je již téměř tradicí, přívětivé. Nic tedy nebránilo tomu, aby si příchozí, dospělí i jejich ratolesti, mohli dosyta užít připravený program. Již od začátku není tato akce koncipována jako pouhá „výstava“, ale naší snahou je naopak přimět návštěvníky k tomu, aby se aktivně zapojili do programu. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si poskytnutí první pomoci, včetně provádění kardiopulmonální resuscitace na profesionálních figurínách, potěžkat si hydraulické vyprošťovací nástroje a vyzkoušet práci s nimi. Zejména dětské návštěvníky pak lákalo hašení připraveným vodním proudem. Nově pojatá byla také ukázka hašení požáru vzniklého v domácnosti. Při všech ukázkách, byl kladen důraz také na prevenci. Návštěvníky jsme seznámili s riziky v provozu na pozemních komunikacích a poučili o možnostech předcházení vzniku požáru v domácnosti. Na své si na místě přišli i nejmenší, pro něž si Městský dům dětí a mládeže připravil tematickou hru. Novinkou letošního ročníku bylo doplnění akce o bohatou nabídku občerstvení, včetně připravené degustace vín.

V rámci programu bylo samozřejmě také možné prohlédnout si veškeré používané technické prostředky, včetně zásahových vozidel a osobní výstroje. Připravena byla také výstava mapující historii sboru, včetně ukázek techniky, používané v minulosti. Nechyběla také simulovaná ukázka výjezdu k mimořádné události. V jejímž rámci byli návštěvníci seznámeni s celým procesem od příjmu tísňového volání, až po návrat jednotky zpět na zbrojnici.

Věříme, že si všichni přišli na své a za dva roky se těšíme opět na viděnou.

Matyáš Binter

SDH Brandýs nad Labem