Statistika roku 2015

Jednotka zasahovala u 135 mimořádných událostí

12345