Mladí hasiči

 

Logo mladých hasičů

              Oddíl mladých hasičů

          Výchova mladých členů má v našem sboru dlouholetou tradici. Její novodobá historie se začala psát v roce 2007. V oddílu, který vede Jarka Dušková a jehož maskotem je hasič – slůně Maxík, je přibližně 30 dětí ve věku od pěti do patnácti let. Na jejich přípravě se spolu s vedoucí oddílu podílejí instruktorky Veronika Dušková a Lucie Švancarová. Činnost pravidelně konzultujeme s rodiči dětí, kteří nám velmi pomáhají a naši práci všestranně podporují.

Schůzky oddílu se konají v hasičské zbrojnici v pondělí a středu. Jejich náplní, mimo hasičské tématiky, je příprava na soutěže v požárním sportu a sportovní hry. Rovněž jsou rozšiřovány všeobecné znalosti dětí. Ke stmelování oddílu organizujeme výlety a řadu akcí zábavného a vzdělávacího charakteru. Maxíci mají v hasičské zbrojnici svoji klubovnu a každé z dětí své tričko a batůžek se jménem.

Noví mladí členové skládají po dvouletém působení v oddílu slavnostní slib. Maxíci se v průběhu roku zúčastňují soutěží v požárním útoku a prezentují své znalosti a dovednosti na různých akcích pro veřejnost. Od roku 2010 jsou pravidelnými účastníky finálových večerů ankety Ministerstva vnitra „Hasič roku“ o nejlepší jednotlivce a kolektivy HZS ČR, na kterých asistují při předávání ocenění. Každé vyhlášení zahajují originální ukázkou zásahu hasičů na mimořádnou událost.