Nový zásahový automobil Tatra 815-7

V pondělí 10. dubna jsme v areálu brandýského zámku převzali do užívání nový zásahový automobil CAS 30 T815-7. Na slavnostním aktu předal klíče od vozidla veliteli jednotky a našeho sboru Jaroslavu Duškovi starosta města Ing. Vlastimil Picek.

Slavnostním předáním tak byla završena předposlední etapa projektu, start jehož realizace se datuje do roku 2015, kdy Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Pořízení nového zásahového vozidla – velkokapacitní cisterny CAS 30 – S3VH pro JSDH Brandýs nad Labem (JPOII/1)“. Celkové způsobilé výdaje projektu v částce přibližně 8,3 miliony Kč jsou z 85 % hrazeny dotací z Evropské unie, 5 % bylo poskytnuto ze státního rozpočtu a 10 % připadlo na spolufinancování z rozpočtu města. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2017.

Nová cisternová automobilová stříkačka, kterou na základě výběrového řízení dodal přední český výrobce požárních automobilů, společnost THT Polička, s.r.o., bude využívána při zásazích u mimořádných událost nejen na území ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zejména bude určena k velkoobjemovému hašení požárů vzniklých v důsledku extrémního sucha a při úniku nebezpečných chemických látek.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.