Statistika roku 2022

V uplynulém roce zasahovala jednotka brandýských hasičů u celkového počtu 134 mimořádných událostí. V 69 případech se jednalo o událost řešenou v katastru města a v 65 případech mimo něj. Z uvedeného počtu se jednalo o 59 požárů, 27 technických pomocí, 32 dopravních nehod, zbylá část připadla ostatním typům události. Mezi nejrozsáhlejší události, na jejichž likvidaci se členové naší jednotky podíleli můžeme jmenovat požár v Národním parku České Švýcarsko, kde naše jednotka zasahovala se čtyřkolkou a dopravním automobilem po dobu 12 dní. Jednalo se pravděpodobně svou plochou o nejrozlehlejší požár v historii ČR. Z bližších zásahů pak požár skladové haly s náhradními díly v obci Zápy. Dále pak požár briketárny v Čelákovicích – Sedlčánkách či rozsáhlý požár další skladové haly, tentokrát Zárybech. Z dalších zásahů stojí za to zmínit pomoc při tragickém střetu vlaku a dodávky mezi obcemi Jiřice a Nová Ves či pátrání po osobách v okolí obce Medonosy na Mělnicku, kdy se členům naší jednotky podařilo jednu z osob nalézt.

Více podrobností nabízíme v přiložených grafech.