Statistika roku 2008

Jednotka zasahovala u 55 mimořádných událostí