Zasloužilý hasič p. Kamenický

Blahopřejeme

Dne 6. listopadu 2015 převzal v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi Čestný starosta našeho sboru pan Jaroslav Kamenicky titul Zasloužilý hasič. Jedno z nejvyšších vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska mu předal starosta sdružení Ing. Karel Richter za celoživotní práci ve prospěch dobrovolného hasičstva.

Pan Jaroslav Kamenický je členem sboru brandýských dobrovolných hasičů od počátku 50. let minulého století, více než 25 let byl jeho starostou. Výrazně se podílel na výstavbě současného objektu požární zbrojnice a na zabezpečení vysoké akceschopnosti výjezdové jednotky, zejména na jejím vybavení kvalitní požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

Za dobu své působnosti ve sboru vychoval několik generací dobrovolných hasičů, kterým jako člen jeho výboru předává v současnosti své bohaté odborné znalosti a celoživotní zkušenosti v oblasti požární ochrany.

kamenicky

 

ZH