Statistika roku 2013

Jednotka zasahovala u 94 mimořádných událostí