Vánoce

S blížícími se vánočními svátky je třeba si uvědomit, že výzdoba, hořící svíčky a prskavky zvyšují riziko vzniku požáru v bytech. Zvláště jsou-li přítomny děti, které mohou při různých hrách svým jednáním způsobit požár. Většinou si neumí představit možné nebezpečí, které jim hrozí, nedovedou včas reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí.

Je tedy nutné, zvláště v období vánoc, kdy se zapalují svíčky, adventní věnce a používá se zábavní pyrotechnika, dávat velký pozor:

– nenechávat zapálené svíčky bez dozoru,

– adventní věnce se svíčkami klást na podklad z nehořlavého materiálu,

– děti při hře s prskavkami mít stále pod dozorem dospělé osoby,

– zábavní pyrotechniku odpalovat v bezpečné vzdálenosti od domů a hořlavých hmot, a při jejím odpalování postupovat podle návodu výrobce., který musí být v českém jazyce.

Velice oblíbená praxe, věšení zapálených prskavek nebo svíček na stromeček, se v minulosti stala příčinou několika požárů bytů a domů. Vyschlý stromeček v suchém prostředí bytu se lehce vznítí, a je-li v blízkosti záclon, závěsů nebo koberců, po kterých se oheň rychle šíří, je zdrojem poměrně velkého požáru. Proto hasiči nedoporučují tímto způsobem vánoční stromeček  zkrášlovat.

Iniciátory vzniku požáru se stávají také vánoční elektrické svíčky, elektrické svícny v oknech nebo blikající hvězdy. Tato zařízení je proto vhodné nakupovat ve specializovaných obchodech. V každém případě  musí být označena značkou České státní zkušebny a musí k nim být přiložen návod v českém jazyce. Elektrické svíčky původem z asijských zemí, které jsou nabízeny převážně v tržnicích, většinou nesplňují české bezpečnostní předpisy. Mohou tak jejich majitele ohrozit na životě, popřípadě zapříčinit požár.

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přejí hasiči.