Nenarušme si pohodu vánočních svátků a vítání nového roku

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nenarušme si pohodu vánočních svátků a vítání nového roku

I když vánoční svátky patří z pohledu hasičů ke klidnějším obdobím roku, přesto i v jejich průběhu musejí vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost, nedbalost nebo neznalost.

Typicky „vánočními“ jsou požáry způsobené svíčkami nebo prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů dochází k požárům při vaření. V období vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích a kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Požáry samotných vánočních stromků v posledních letech téměř vymizely, vzrostl však požárů od zábavní pyrotechniky.

Naše domovy jsou doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se proto rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, včetně ohrožení životů a zdraví.

Svíčky a prskavky
Hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 až 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které se nacházejí v blízkosti hořící svíčky. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená aromalampa, u které hrozí vyhřeznutí hořlavin na podložku. Mějme na paměti, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat.

Pozornost věnujme zejména dětem. Mohou převrhnout svícen s hořící svíčkou, nebo rozbít zapálenou lampičku s aromatickými olejíčky, mohou také na hořící svíčku srazit hořlavou část výzdoby. Při přiblížení k plameni se může vznítit také jejich oblečení. Děti si neumí představit možné nebezpečí, které jim hrozí, nedovedou včas reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí.

Požáry vánočních stromků se však v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností využívá spíše elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Při jejich nákupu bychom si měli vždy ověřit, zda jsou opatřeny českým návodem použití a příslušnými certifikáty.

Vaření
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin –  horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmějí hasit vodou, jinak může dojít k popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší ji zakrýt pokličkou a oheň tak udusit, posloužit k tomu může i hasicí rouška. Než ale začnete požár hasit, vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).

Zábavní pyrotechnika
Vysoce rizikovým je samotný závěr roku. Příchod nového rokuje již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky, tedy nejrůznějších světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí či pokročilejších povyražení (rakety, bengálské ohně atd.). Největší nebezpečí pak představuje zejména podomácku vyráběná pyrotechnika. Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. Často dochází  k poškození  odstavených automobilů, každoročně se objevují případy vyhořelých bytů, do kterých vletěly zapálené světlice atd. Vážná zranění mnohdy s trvalými následky způsobuje neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou.

Co dělat při vzniku požáru
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice.  Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.

• Požár co nejdříve oznamte na tísňové linky 150 nebo 112.

• Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci.

• Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření.

• Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti