Komíny, topidla a další zimní nástrahy

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komíny, topidla a další zimní nástrahy

V souvislosti s příchodem zimy a počátkem topné sezóny se hasiči po celé republice setkávají s nárůstem počtu požárů v domácnostech. Ty způsobí každoročně rozsáhlé majetkové škody a mohou vést i k ohrožení života a zdraví. Letošní rok mnoho z vás vzhledem k rostoucím cenám energií jistě zvažuje přechod na topení pevnými palivy. Pokud obnovujete provoz topidla nebo komínového tělesa, nepodceňte jeho kontrolu odborníkem. V případě déle nepoužívaného komínového tělesa je tato kontrola a revize nezbytná. Dalším aspektem je spalovaný materiál, vyhněte se spalování odpadů a dalších materiálů, pro jejichž provoz není dané topidlo určené. Hledání finančních úspor v této oblasti se většinou nevyplatí a může skončit i fatálně.

Pravidelné čištění a kontrola spalinové cesty je základem. Zejména v případě používání tuhých paliv hrozí při zanedbané údržbě zvýšené riziko vzniku požáru, například vzplanutím sazí v komíně, případně poškozeným komínovým tělesem. Dalším nebezpečí je možnost úniku zplodin hoření do obytných prostor. Nezapomínejte však ani na revize a čištění spalinových cest a topidel na plyn, včetně větracích otvorů v místnostech, kde jsou topidla umístěna. Zde hrozí zejména nahromadění oxidu uhelnatého. Podrobnosti naleznete ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Mimo problematiku topidel je vhodné dávat si pozor na další zimní nástrahy. Opatrní buďte při zapalování svíček na věncích či vánočních stromcích. Pokud se už rozhodnete svíčku zapálit, ujistěte se, že je pod ní nehořlavý podklad. Pokud se plamen svíčky dostane do kontaktu s hořlavým předmětem (například polystyren, suché větvě, textil) je vznik požáru otázkou několika sekund. Před opuštěním místnosti je vždy raději uhaste. Se základy požární ochrany seznamte i vaše děti. Vysvětlete jim, aby samy nemanipulovaly s otevřeným ohněm, nezapalovaly svíčky, prskavky a podobně. Ideálně uchovávejte zapalovače, sirky a podobně mimo jejich dohled a dosah. Pokud se chystáte, například při silvestrovských oslavách, odpalovat zábavní pyrotechniku, dbejte zvýšené opatrnosti. Odpalujte ji v dostatečné vzdálenosti od budov, nikdy na nikoho nemiřte. Pokud pyrotechnika zahoří, dbejte na její důkladné uhašení. Například ponořením do vody, zahrabáním do sněhu a podobně. A zejména pro vaši bezpečnost používejte vše dle návodu výrobce a nakupujte jen certifikované produkty. Buďte ohleduplní také k životnímu prostředí a vše po sobě řádně ukliďte.

Matyáš Binter