návštěva z Coburgu

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem návštěva z Coburgu

Přišli, omrkli, zvítězili

Na přelomu měsíců září a října k nám zavítala delegace dobrovolných hasičů z bavorského města Coburgu. Kontakty s německými kolegy jsme navázali v loňském roce díky působení našich členů Vierky a Lubora Dvořákových v tomto městě a potažmo Lubora v coburgském hasičském sboru.

Pro pět členů a jednu členku jednotky sboru jsme připravili pestrý program. V pátek, po prohlídce hl. m. Prahy, delegaci přijal starosta města Ing. Vlastimil Picek. V sobotu si němečtí kolegové prohlédli brandýský zámek a po návštěvě Pivovaru Svijany se v areálu požární zbrojnice setkali se členkami a členy našeho sboru. Neděli 1. října, závěrečný den své návštěvy, strávili naši němečtí přátelé na Dni otevřených dveří.

A právě na této akci nebyli pouhými pasivními účastníky. Poté, co se seznámili s programem, vyslovili přání zúčastnit se ukázky požárního útoku v roli přímých aktérů. A protože my jsme měli připravena dvě družstva (1x ženy a 1x muži), došlo i na klasické hecování, kdo zvládne trať v nejrychlejším čase. Zde je na místě uvést, že tato disciplína požárního sportu se u našich bavorských hasičů neorganizuje a naši hosté ji viděli pouze na videu. Známe však německou zarputilost, důslednost a preciznost. Němečtí kolegové absolvovali krátkou instruktáž, omrkli útoky našich družstev (mimochodem ne zrovna zdařilé) a šli na to. Útok zvládli bez větších chyb a v nejrychlejším čase.

Bez ohledu na výsledek exhibičního sportovního klání jsme velmi rádi, že jsme se s našimi německými kolegy mohli setkat. Členům obou sborů to umožnilo získat reálnější představu o činnosti zejména jejich výjezdových jednotek, která je v obou zemích v mnohém výrazně odlišná.